Alsike Snickerifabrik AB & Alsike Köket
Björkkällevägen 44
741 92 Knivsta
Ligger mellan Uppsala och Stockholm
E-post: info@alsikesnickeri.se
Telefon: 018-385210